Email:Wachtwoord:login | vergeten | gratis inschrijven
 
 
  inkoop & procurement
 inkoopconsultancy
optimalisatieprogramma

Effec biedt oplossingen op maat op het gebied van logistiek, inkoop en financieel management door interimmanagement & consultancy en recruitment.

Effec - inkoop biedt hoogwaardige interimmanagers en consultants. Lees ook onze inkoop-pdf-brochure.

Recruitment van jong talent (w&s) tot zeer ervaren professionals (executive search). Lees meer...

Interimmanagement
Bij interimmanagement gaat het om de tijdelijke invulling van een cruciale inkoopfunctie binnen uw bedrijf en projectleiding bij veranderingstrajecten en implementaties.

Consultancy
Consultancy richt zich op een vorm van inkoop die in uw totale bedrijfsvoering geïntegreerd is.

Diensten
In uw streven naar een maximaal bedrijfsresultaat
biedt Effec - Inkoop u de volgende diensten:

 • vertaling inkoopstrategie in inkoopbeleid
 • realisatie- en implementatiebegeleiding (van voortraject tot en met nazorg
 • ondersteuning en coaching
 • kennisoverdracht en opleiding
 • projectcoördinatie
 • interim-management (invulling lijnfunctie bij capaciteitsproblemen of veranderingsmanagement)
 • advisering
  coaching van uw ‘potentials'
 • klankbord voor het management
 • Ervaring
  Effec heeft ervaring bij opdrachtgevers in de retail, groothandel, productie, distributie en dienstverlening o.a. binnen de volgende branches:Boeken en tijdschriften; Mediadragers (CD's, Video, DVD etc.); Kantoorartikelen; Auto's en auto-onderdelen; Confectie en schoenen; Food; Meubelen; Farmacie; Spare parts / elektrotechniek, sanitair, wit- en bruingoed; Uitzendorganisaties; Logistieke dienstverlening; (Semi)overheid; Gezondheidszorg; Chemie.

  Inkoop is binnen veel organisaties nog steeds sterk ondergewaardeerd. Vaak wordt het beschouwd als een stoffig wereldje waarin simpelweg wordt besteld. Inkoopstrategie en -beleid zijn allerminst gemeengoed!

  Op het eerste gezicht lijken onderstaande vragen niet direct gerelateerd aan de inkoopfunctie binnen uw organisatie:

 • Welke graad van dienstverlening en flexibiliteit beoogt uw organisatie tegenover haar klanten?
 • Zijn uw toeleveranciers in staat deze doelstellingen te faciliteren?
 • Is uw primaire proces dusdanig ingericht dat de beoogde servicegraad en flexibiliteit daadwerkelijk gerealiseerd worden?
 • En op basis van welke informatie stuurt u dit proces aan?
 • Effec vindt van wel. Wanneer service aan de afnemers als uitgangspunt geldt, geeft dat vorm aan de inkoopfunctie. Die waarborgt binnen de organisatie de noodzakelijke servicegraad en flexibiliteit van de toeleveranciers.

  Effec beschouwt inkoop als het uit externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering tegen de meest gunstige voorwaarden.

  Wij leggen de nadruk op een vorm van inkoop die in het totale functioneren van de onderneming geïntegreerd is. Dit betekent niet alleen inkopen tegen de laagste marktprijs, maar inkoop inbedden in een efficiënt ingericht bedrijfsproces. Het betreft zowel inkopen met betrekking tot de primaire bedrijfsprocessen als facilitaire zaken, ICT en HRM. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar alle directe en indirecte kosten waarmee de organisatie in dit hele proces te maken heeft. 

  Effec onderscheidt zich door flexibiliteit en door de daadwerkelijke realisatie van haar advies.

  Een optimalisatieprogramma geeft u duidelijk inzicht in het bestand van toeleveranciers. Zo kan een groep van kernleveranciers worden vastgesteld en wordt het aantal externe partijen waarmee de onderneming werkt teruggebracht. De inkooprol van de organisatie en de verkooprol van de kernleveranciers veranderen daardoor in partnerships.

  Lange-termijn contracten, kennisuitwisseling, versnelde
  time to market, schaalvoordelen, flexibiliteit en een verhoogde betrouwbaarheid van leveranties zullen leiden tot een sterke reductie van de totale kosten die met de inkoop gemoeid zijn (Total Cost of Ownership-benadering). Hierbij moet men ook denken aan de kosten van het bestelproces, het leveringsproces, voorraad, retouren, de factuurafhandeling en andere administratieve handelingen.

  De afspraken tussen de partners worden vastgelegd in een Service Level Agreement dat het prijs- en prestatieniveau van de kernleveranciers garandeert. Alle strategische partners hebben baat bij deze vorm van samenwerking omdat de opgebouwde win-win relatie zal leiden tot een stijgend bedrijfsresultaat.

  Professionalisering van de inkoopfunctie wordt door partnerships sterk gestimuleerd. Inkoop krijgt een sturende en coördinerende rol bij de vernieuwing van inkoopafspraken met de strategische partners. De flexibiliteit en servicegraad van de eigen organisatie worden op deze wijze continu verbeterd.

  Effec-inkoop-PDF-brochure
  Lees ook onze printvriendelijke inkoop-pdf-brochure.

  Contact
  Neem gerust contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie.

  Professional (interim & vast) - plaats CV en vind een uitdagende opdracht of baan. Lees meer...

  Opdrachtgever - bel 06-54650894 of laat uw gegevens achter voor de juiste oplossing. Lees meer...

  Effec - helpt vertrouwelijk, persoonlijk en effectief. Wij steunen stichting Stop Kindermisbruik. Lees meer...